2020 - Indhold

2020 - Indhold

DECEMBER


28/12:  Det Kaspiske Hav


24/12:  Supertanker


21/12:  Klimamanipulation i Kina


16/12:  Vindmølleindustriens svineri


12/12:  Klimakrisen og vores sundhed


10/12:  We Move Europe


08/12:  Klimakrisens ofre


05/12:  Danmarks klimatiltag


03/12:  Hurricane-sæsonen 2020

NOVEMBER


30/11:  Dansk forskning underbygger ny FAO-rapport


28/11:  Global landbrugs- og ferskvandskrise


24/11:  Forudsigelse for vinteren 2020-2021 i Arktis


22/11:  Dansk landbrug, minkavl og klimakrise


19/11:  De grønlandske gletsjere og havniveauet


17/11:  Amerikansk politik og klimakrisen


12/11: Trumps krig

OKTOBER


29/10:  Metan-niveauet stiger faretruende


25/10:  Løsning på klimakrisen?


22/10:  Arktisk havis endnu ikke frosset til


20/10:  Klimakrisen kradser


17/10:  Covid-19 og klimakrisen


15/10:  Give Directly


14/10:  Arktis og havniveauet omkring Danmark


11/10:  'Count Us In'


07/10:  De fossile brændstoffer og klimaet


03/10:  Verdenshavene opvarmes

SEPTEMBER


28/09:  AMOC svækkes


24/09:  'Clement kalder Jorden - Løser verden klimakrisen?'


22/09:  'Tipping Points'


19/09:  Hurricane-sæsonen 2020


14/09:  Træers optagelse af CO2


10/09:  Californien og Sibirien brænder


04/09:  Global ophedning og Jordens tredje iskappe

AUGUST


31/08:  Indiens kulkraftværker


27/08:  Naturbrande og hedebølger


24/08:  Klimaforandringer under sidste istid


20/08:  Global opvarmning og indlandsisen i Grønland


16/08:  Brint kan forværre CO2-udledninger


11/08:  Kampen mod klimaet


10/08:  Problemer for vindmølleparker - og Ørsted


07/08:  Rekordhøje temperaturer i Sibirien og Arktis


04/08:  Elbiler og Batteriproduktion

JULI


31/07:  Mesosfæren og lysende natskyer


19/07:  Mængden af metan i atmosfæren vokser


09/07:  Atomkraft, ja tak


03/07:  Kraftig opvarmning i Antarktis

JUNI


28/06:  Den ekstreme varme i Sibirien fortsætter


26/06:  System Change not Climate Change


22/06:  Har vi en fremtid efter COVID-19?


19/06:  Træer og klimaet


16/06:  Klimafølsomhed sandsynligvis større end antaget


13/06:  Meget varm vinter og forår i Sibirien


09/06:  Den sjette masseudryddelse


02/06:  Ny 'Dust Bowl' truer i USA

MAJ


27/05:  Udsigten for hurricane-sæsonen 2020


24/05:  Ambitiøse klimamål er ikke nok


20/05:  Biomasse


19/05:  Flere alvorlige virussygdomme på vej


13/05:  Dødbringende hedebølger bliver hyppigere


10/05:  Uberettiget kritik af 'Planet of the Humans'


06/05:  Bekymrende forandringer i Nordøstatlanten


04/05:  Koralrevenes overlevelse truet

APRIL


29/04:  Varmeste år, COVID-19 og Jordens fremtid


23/04:  Et isfrit Arktis rykker nærmere


17/04:  Afsmeltning fra Grønland Accelererer


15/04:  Flugten mod polerne


08/04:  Covid-19, økonomien og klimakrisen

MARTS


15/03:  Klimamodellers usikre forudsigelser


12/03:  Åbent brev til statsministeren og klimaministeren


10/03:  Gabet mellem klimaløfter og virkelighed


08/03:  'I'm profoundly sad, I feel guilty'


07/03:  Corona og klima


04/03:  Varmere forårsmåneder i år


01/03:  Klimaflygtninge i USA og globalt

FEBRUAR


27/02:  På kanten af afgrunden


24/02:  Tidligt forår og klimaændringer


21/02:  Vestantarktis og Thwaites-gletsjeren


18/02:  Tørke forværres under klimakrisen


15/02:  Antarktis smelter endnu hurtigere


13/02:  Dæmninger omkring Nordsøen


11/02:  Global opvarmning accelererer havstrømme


08/02:  Humlebier, neonikotinoider og den 6. masseuddøen


05/02:  Kulstof-udslip fra Permafrost undervurderet


04/02:  Brug The Guardian


02/02:  Tundraen omkring Arktis grønnes

JANUAR


30/01:  Overbefolkning og klimakrisen


28/01:  Arktisk havis og klimaændringer


25/01:  Global opvarmning bliver værre end antaget


23/01:  Mere CO2 fra permafrost ved Arktis


22/01:  How 'climate apartheid' divides Delhi (Video)


20/01:  Udryddelsens tidsalder


15/01:  Opvarmning af verdenshavene


12/01:  Australiens naturbrande og verdens skove


09/01:  Klimaændringer og det daglige vejr


06/01:  Alvorlig trussel mod grøn omstilling


03/01:  Klimakrisen forværres dag for dag