14-09 Træers optagelse af CO2

Træers optagelse af CO2

14/09-2020: Træer er rigtig gode til at trække CO2 ud af luften og låse det fast i økosystemer på en sikker og billig måde. Hvis klimamålet fra Paris-aftalen i 2015 om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 ºC skal lykkes, kræver det, at der trækkes mindst 200 milliarder tons CO2 ud af atmosfæren senest om 80 år. Samtidig skal vi i 2050 være ophørt med at udlede CO2. Ingen ved, hvordan man skal indfange så meget CO2, men skove kan bringe os en fjerdedel af vejen ifølge IPCC.


Sådan lød det i 2019. I dag knapt halvandet år senere tror de fleste forskere ikke længere på, at den globale gennemsnitstemperatur kan holdes under en stigning på 2 ºC. Endnu værre er det ifølge en ny videnskabelig undersøgelse offentliggjort i Nature Communications, at verdens skove nok alligevel ikke kan levere det forventede optag af CO2.


Uden de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser – især CO2, der virker som gødning på planter – ville verdens skove befinde sig i en ligevægt, hvor der rundt regnet ville blive optaget lige så meget kulstof fra atmosfæren, som de mister. Den ligevægt har afbrændingen af fossile brændstoffer imidlertid ødelagt, siger to af forskerne bag undersøgelsen, Roel Brienen og Emanuel Gloor fra University of Leeds, i en artikel i The Conversation.


Tidligere videnskabelige undersøgelser har peget på, at tropiske skove i de tre verdensdele omkring ækvator er robuste over for stigende mængder CO2 og den deraf følgende globale opvarmning. Samtidig mente man, at temperaturstigningen også ville gavne træernes vækst i koldere regioner.


Den nye undersøgelse påviser imidlertid, at godt nok får mere CO2 i atmosfæren træerne på kloden til at vokse stadig hurtigere, men de dør også tidligere. Dermed kan skovene miste deres evne til at lagre kulstof.


For at undersøge forholdet mellem vækst og levetid brugte forskerne årtiers arbejde med at kortlægge træers årringe over hele verden udført af dendrokronologer (specialister i årringe).


Gennem årringeanalyser af mere end 210.000 individuelle træer fra mere end 80 forskellige arter over hele kloden kunne forskerne påvise, at træer, der vokser hurtigt, dør tidligere, og at langsomt voksende træer lever længere.


Ikke alene viste analysen, at det forhold gør sig gældende, når man sammenligner forskellige arter, det samme forhold gælder også træer indenfor samme art. Og det gælder i næsten alle typer af træer fra tropiske skoves tætte trækroner til de hårdføre træer i arktiske egne.


Konklusionen på de anvendte analysemodeller i undersøgelsen er derfor, at hurtigere vækst resulterer i hurtigere trædød, uden at man opnår den langsigtede stigning i lagring af kulstof, som ellers var forudsætningen i IPCC’s regnestykke over, hvor store mængder CO2 man kunne forvente, at skove ville trække ud af atmosfæren.


Den udvikling blev allerede forudsagt af forskere i en videnskabelig artikel i Science for tre år siden. For knapt et år siden leverede en anden videnskabelig artikel offentliggjort i PNAS beviser for, at man er begyndt at observere øget trædød over hele Jorden.


I dag mangler man stadig svar på, hvorfor hurtigtvoksende træer lever kortere tid, selvom man selvfølgelig har forskellige hypoteser. Under alle omstændigheder skal denne mekanisme hurtigst muligt indarbejdes i de foreliggende videnskabelige modeller, som bruges til at forudsige fremtidige optagelser af kulstof, hvis man skal have et realistisk billede af, hvor meget CO2 der vil være i atmosfæren i de kommende år – og hvor stor en global opvarmning vi kan forvente.