15-10 Give Directly

Give Directly

I mere end 10 år har jeg støttet den samme hjælpeorganisation med et fast månedligt beløb – Give Directly.


Som almindelig lønmodtager på pension er de midler, man har til rådighed, ikke store nok til at støtte alt det, man gerne ville, og jeg har i øjeblikket valgt at bruge min støtte lidt anderledes.


Det skal bestemt ikke afholde mig fra på det kraftigste at anbefale Give Directly til andre, der kan afse et månedligt beløb til at hjælpe fattige mennesker i for eksempel Afrika.


Grunden til, at jeg valgte netop Give Directly, var, at 88 procent af det indbetalte beløb går direkte til de dårligst stillede landsbyer i Afrika som kontante beløb, hvor folk i landsbyen selv råder over de månedligt udbetalte støttemidler.


Som følge af klimakrisen, der jo i særlig grad rammer verdens fattigste lande, bliver behovet for hjælp ikke mindre – tværtimod.


I forbindelse med organisationens 10 års jubilæum sidste år opgjorde man de forgangne års erfaringer, som du kan læse på dette link:


https://www.givedirectly.org/reflecting-on-the-last-decade/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=blog&utm_content=info_signature