19-11 de grønlandske gletsjere og havniveauet

De grønlandske gletsjere og havniveauet

19/11-2020: At indlandsisen i Grønland smelter, er ingen nyhed – heller ikke at afsmeltningen går hurtigere og hurtigere. Det har FN’s klimapanel IPCC for længst slået fast, og forskerne har endda beregnet, hvor stort et bidrag til havniveaustigningen de tre største gletsjere i Grønland står for ifølge det værst tænkelige klimascenarie (RCP8.5).


Med det scenarie vil de tre gletsjere, Jakobshavn-, Helheim- og Kangerlussuaq-gletsjerne, bidrage med en havstigning på et sted mellem 9,1 og 14,9 millimeter i år 2100. Dog skriver IPCC i afsnittet om havniveaustigninger, at usikkerheder omkring de scenarier, der omfatter de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser, betyder, at tal for de globale havstigninger efter 2050 også er forbundet med stor usikkerhed.


Alligevel kommer det som en overraskelse for forskerne bag en ny videnskabelig undersøgelse offentliggjort i Nature Climate Change, at deres tal fortæller, at afsmeltningen fra de tre største gletsjere hidtil har givet en stigning i havniveauet på 8,1 millimeter – blot en millimeter under spændet i forudsigelsen for år 2100 for det værst tænkelige scenarie.


Til dr.dk siger professor i geodæsi ved DTU og leder af undersøgelse, Shfaqat Abbas Khan:


”Hvis vandstanden allerede nu er steget med 8,1 millimeter på grund af de tre gletsjere, er det helt forkert estimeret af IPCC. Gletsjerne smelter meget hurtigere og ved lavere temperaturstigning, end vi tidligere har ment.”


I det værst tænkelige scenarie forudsættes det nemlig, at gennemsnitstemperaturen over Grønland er steget med yderligere 3,7 ºC i år 2100, men havstigningen på 8,1 millimeter har altså fundet sted med en global temperaturstigning siden 1880, der er knapt fire gange mindre, nemlig 1,1 ºC.


Hvad er årsagen så til den foruroligende udvikling?


Forskerne konkluderer, at fejlen må ligge hos de anvendte modeller – endda også med anvendelse af de seneste tilgængelige og mest sofistikerede data, som bruges til at vurdere, hvordan hele iskappen vil reagere på de forventede klimaændringer i det næste århundred.


Modellerne ser ud til at forudsætte en forholdsvis svag forbindelse mellem klimaændringer og afsmeltning, hvorimod de nye resultater i undersøgelsen peger på, at forbindelsen er meget stærkere.


Fremskrivninger baseret på disse modeller vil derfor sandsynligvis undervurdere, hvor meget den grønlandske iskappe vil blive påvirket. Det resultat er på linje andre videnskabelige undersøgelser beskrevet her på bloggen, der konkluderer, at den gennemsnitlige globale havstigning bliver højere end det, som de beregninger, der hidtil har ligget til grund for IPCC’s anslåede havstigninger, viser.


Som en af forskerne bag den nye undersøgelse, Jonathan Bamber, siger i sin artikel på netmediet The Conversation om resultaterne:


’Hvis vi fortsætter ad det meget skræmmende RCP8.5-spor for stigningen i udledninger af drivhusgasser, vil den grønlandske iskappe højst sandsynlig begynde at smelte med en hastighed, som vi ikke har set i de sidste 130.000 år, hvilket vil få alvorlige konsekvenser for havniveauet og for mange millioner mennesker, som i øjeblikket lever i lavtliggende kystnære områder.’


Og udledningerne af drivhusgasser var også i 2019 rekordhøj.