20-10 Klimakrisen kradser

Klimakrisen kradser

Billede af Gerd Altmann fra Pixabay

20/10-2020: Naturbrandene i Californien har i år sat adskillige foruroligende rekorder. Fem af de seks største naturbrande, der nogensinde er registreret i staten, har fundet sted i år. Foreløbig har dusinvis af mennesker mistet livet, og tusindvis af bygninger er brændt ned.


I det nordlige Californien dækkede naturbrandene i løbet af august mere end 400.000 hektar, hvilket hævede klassificeringen fra ”mega-naturbrand” til ”giga-naturbrand” – en betegnelse, som ikke tidligere i nyere tid har været anvendt i staten. Indtil nu er mere end 1,5 millioner hektar i Californien blevet fortæret af naturbrande.


Også Colorado er ramt af omfattende naturbrande. Den 15. oktober blev Cameron Peak Fire den største i statens historie med et omfang på mere end 65.000 hektar. Den tidligere rekord er blot et par måneder gammel.


Orkan-sæsonen i Atlanterhavet har allerede vist sig at være usædvanlig, selv om sæsonen først slutter omkring 1. december. For blot anden gang i den tid, man har haft en officiel liste over navngivne hurricanes, har man måtte ty til navngivning med det græske alfabet. Hvis blot fire storme mere dannes i år, vil den gamle rekord fra 2005 være slået.


Midt i september oplevede man fem storme i Atlanterhavet samtidig. Det er kun sket én gang tidligere siden optegnelser begyndte. Og den 18. september dannes tre navngivne storme – Wilfred, Alpha og Beta – den samme dag. Det er også kun sket én gang tidligere siden optegnelser begyndte.


I USA alene har man indtil nu i år haft 16 naturkatastrofer – naturbrande, hurricanes, tornadoer og tørker – der hver har kostet mindst 1 milliard dollars i ødelæggelser, hvilket er på højde med de rekorder, der blev sat i henholdsvis 2011 og 2017. Men der er stadig et par måneder tilbage af 2020.


Globalt set blev september 2020 den varmeste september, man har målt. Måneden blev 0,05 ºC varmere end september 2019, og 0,08 ºC varmere end september 2016 – tidligere den varmeste og den næst varmeste september man har målt.


Det Internationale Energiagentur (IEA) har netop udsendt World Energy Outlook 2020-rapporten, som indeholder alvorlige advarsler om udviklingen i klimakrisen.

IEA-analysen af den igangværende Covid-19 pandemis indflydelse på den globale energiefterspørgsel fortæller om et forventet fald på 5 procent i 2020, et fald i de energirelaterede CO2-udledninger på 7 procent og et fald i energiinvesteringer på 18 procent.


IEA’s direktør Fatih Birol siger i analysen, at æraen med voksende global efterspørgsel på olie vil ophøre i løbet af det næste årti, og tilføjer:


”...men uden et stort omslag i regeringernes politik, er der intet, som tyder på et hurtigt fald. På baggrund af de politiske målsætninger, vi ser i dag, vil et globalt økonomisk tilbagespring hurtigt sende efterspørgslen på olie op på samme niveau, som før corona-krisen.”


I analysen understreges det, at de værste virkninger af den igangværende krise mærkes tydeligst blandt verdens mest udsatte. Pandemien har betydet et tilbageslag for adskillige års succes med at levere elektricitet til befolkninger i Sahel-området syd for Sahara. En stigning i antallet af fattige kan have gjort adgangen til elektricitet for dyr for mere end 100 millioner mennesker på verdensplan, som ellers havde adgang til el.


Efter et mindre fald i de globale udledninger af drivhusgasser, vil stigningen fortsætte efter Covid-19 pandemien – dog langsommere end efter finanskrisen i 2008-2009, men verden er stadig lang fra en bæredygtig udvikling, siges det i analysen fra IEA.


”Kun hurtige strukturmæssige ændringer i den måde, hvorpå vi producerer og forbruger energi kan for altid bryde den igangværende stigning i udledninger,” siger Birol.


’System Change, not Climate Change’