24-11 Forudsigelse for vinteren 2020-2021 i Arktis

Forudsigelse for vinteren 2020-2021 i Arktis

24/11-2020: Det kan være svært at forholde sig til klimaændringer, som måske vil finde sted i de næste 10 år for slet ikke at tale om de næste 80 år, så lad os for en gangs skyld tage fat i en forudsigelse, som blot gælder november, december og januar. Da det meste af november allerede er overstået, har vi nu en idé om forudsigelsens holdbarhed.


Forudsigelsen optræder i en udtalelse fra Arctic Climate Forum Consensus i forbindelse med den 6. samling i Arctic Climate Forum, som består af følgende medlemslande: Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige og USA. Alle otte lande har suverænitet over landområder indenfor den arktiske cirkel.

I udtalelsen slår man fast, at temperaturerne i Arktis fortsætter med at stige med mere end det dobbelte af det globale gennemsnit. Luftens overfladetemperaturer over de sidste 5 år (2016-2020) har været de højeste, man har observeret i perioden 1936-2020.


Det er derfor ikke så overraskende, at luftens overfladetemperaturer i den kommende vinter forventes at ligge over det normale for hovedparten af regionerne omkring Arktis. De berørte områder rækker endda længere ned på den nordlige halvkugle end selve det arktiske område (se billedet).

Som det også fremgår af billedet vil overfladetemperaturer over det normale for eksempel dække hele Skandinavien, og en tunge af varme vil strække sig ned gennem Østersøen til Bornholm. På Bornholm ligger temperaturgennemsnittet i november ifølge DMI indtil nu flere grader over temperaturnormale for de sidste fem år, mens nedbørsmængden på nuværende tidspunkt ligger på det næst laveste niveau for en november måned i perioden 2016-2020.


Netop hvad angår nedbøren siger forudsigelsen, at det arktiske område kan forvente mere nedbør end normalt i perioden november til januar. Som det fremgår af billedet herunder skiller de nordlige områder af det vestlige og østlige Sibirien sig ud med en nedbørsmængde, der er langt over det normale. Generelt når det gælder nedbøren er sikkerheden i forudsigelse imidlertid lav.

Hvad angår havisens maksimale udstrækning i Arktis topper den sædvanligvis i løbet af marts måned. I forhold til den gennemsnitlige udstrækning af havisen i perioden 2009-2017 siger forudsigelsen med moderat til høj sikkerhed, at havisens udstrækning forventes at være under normalen i den nordlige del af Det Baltiske Hav, i St. Lawrence-bugten og Labradorhavet og tæt på normalen i Barentshavet, Beringhavet, Det Grønlandske Hav og Okhotskhavet.