28-09 AMOC svækkes

AMOC svækkes

Diagram of the Gulf Stream system with the warm surface current and the cold deep current. The actual Gulf Stream off the US coast is a part of this more comprehensive circulation system. The color shading shows the measured temperature trend since the late 19th century. This diagram is based on Caesar et al., Nature 2018 and first appeared in the Washington Post.

28/09-2020: I Nordatlanten ligger drivkraften for en klodens vigtige cirkulationssystemer for havstrømme kaldet Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). Cirkulationen opstår ved, at den varme Golfstrøm og dens forlængelse, den nordatlantiske strøm, afgiver varme ved fordampning på deres vej nordpå. Det øger vandets saltholdighed og gør det tungere.


Ved Grønland møder det kolde, ferske smeltevand fra indlandsisen denne havstrøm, og der dannes is, som yderligere øger saltholdigheden i vandet – is består af ferskvand – hvorved der skabes en kraftig nedsynkning. Den afkølede havstrøm bliver dermed til en kold dybhavsstrøm, der flyder den modsatte vej.


Det er enorme kræfter, som er i spil i det nordlige Atlanterhav. Cirkulationen flytter næsten 20 millioner kubikmeter vand i sekundet – det er næsten et hundrede gange den mængde vand, som strømmer gennem Amazonfloden. Samtidig foregår der en enorm varmetransport på mere end en million gigawatt.


Frigivelsen af varmen i Nordatlanten har stor indflydelse på vores klima, men siden 1980’erne har klimaforskere advaret om, at denne indstrømning af varme kan blive svækket eller helt ophøre som følge af den globale opvarmning.


En langvarig svækkelse af AMOC kan med andre ord føre til afkøling af det nordlige Atlanterhav på trods af den globale opvarmning, har klimamodeller længe forudsagt. Ser man på data over havoverfladetemperaturer er Nordatlanten den eneste region i verden, der har undgået global opvarmning – faktisk er der sket en afkøling siden det 19. århundrede.


I de seneste to måneder har to nye undersøgelser leveret yderligere beviser på denne svækkelse af AMOC.


I den første undersøgelse offentliggjort i Nature Communications har Christopher Piecuch fra Woods Hole Oceanographic Institution været i stand til at rekonstruere styrken af den del af Golfstrømmen, som kaldes Florida-strømmen, over de sidste 110 år.


Hans resultater viser, at Florida-strømmen siden 1909 er blevet svækket betydeligt, og at den i de sidste 20 år måske aldrig har været så svækket som nu. Samtidig viser resultaterne, at den deraf følgende reduktion af varmetilstrømning er nok til at forklare det kolde område i Nordatlanten (se billedet).


Modelberegninger viser, at en svækkelse af AMOC vil føre til en opbygning af salt i den subtropiske del af det sydlige Atlanterhav. Kraftig fordampning i denne region øger normalt saltholdigheden i vandet, men det øverste lag af havcirkulationen fører det saltholdige vand nordpå. Svækkes denne strøm, bliver vandet i regionen imidlertid mere saltholdigt.


I den anden undersøgelse, som blev offentliggjort i Nature Cilmate Change, påviser to kinesiske forskere, Chenyu Zhu fra Peking University og Zhengyu Liu fra Ohio State University, på baggrund af data fra det sydlige Atlanterhav, netop den udvikling.


Ud over de to nye forskningsresultater har et antal undersøgelser af sedimentdata tidligere indikeret, at Golfstrømmen i dag er svagere end den har været i mindst et tusind år.


Folk, der har set filmen ’The Day After Tomorrow’, husker uden tvivl den pludselige ekstreme kuldebølge, der ramte den nordlige halvkugle som følge af en pludselig svækkelse af AMOC, men tilsyneladende er det ikke et scenarie, som vi kommer til at opleve.


Ifølge en undersøgelse offentliggjort i Environmental Research Letters for fire år siden udført af britiske forskere, vil jetstrømmen i atmosfæren sandsynligvis tage en rute, der fører den syd om det kolde område i Nordatlanten. Det vil betyde, at varme vinde fra sydvest vil strømme ind over Europa og give hedebølger svarende til den, vi for eksempel oplevede i 2015.


En anden undersøgelse fra 2015 fandt, at det nordlige Europa vil opleve et fald i mængden af nedbør om sommeren og kraftigere vinterstorme som følge af en svækkelse af AMOC. Men nøjagtig hvad konsekvenserne vil blive i fremtiden, vil kræve yderligere forskning.


En ting er de seneste klimamodeller imidlertid enige om: Fortsætter den globale opvarmning, vil AMOC svækkes yderligere – mellem 34 og 45 procent i løbet af de næste 80 år. Det kan bringe os meget tæt på overskridelse af den tærskel, der betyder, at det verdensomspændende system af havstrømme bliver ustabilt, hvilket vil bringe endnu flere tærskler i Jordsystemet i fare.