02-03: Udledning af drivhusgasser stiger fortsat

Udledning af drivhusgasser stiger fortsat

Billede af Gerd Altmann fra Pixabay 

02/03-2021

En rapport om de nationalt bestemte bidrag til den samlede mængde af drivhusgasser globalt er netop blevet udsendt fra FN’s kontor for klimaændringer – NDC Syntesis Report.


Er man som jeg i forvejen pessimistisk med hensyn til udledningen af drivhusgasser, så er der absolut ingen trøst at hente. Rapporten viser, at verdens lande skal skærpe deres anstrengelser og udarbejde bedre og mere ambitiøse nationale klimahandlingsplaner i løbet af i år, hvis det skal lykkes at overholde målene fra Paris-aftalen i 2015 om at begrænse den globale temperaturstigning til højst 2 ºC.


Som FN’s generalsekretær António Guterres siger ifølge WMO (World Meteorological Organization):


”2021 er et knald-eller-fald-år, hvis klimakrisen skal konfronteres. Forskningen er entydig – hvis vi skal begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 ºC, skal vi nedbringe de globale udledninger med 45 procent senest i 2030 i forhold til 2010-niveauet. Den foreløbige rapport fra UNFCCC i dag er rød alarm for kloden. Den viser, at regeringerne slet ikke er i nærheden af det ambitionsniveau, som er påkrævet for at begrænse klimaændringer til 1,5 grader og dermed nå målene fra Paris-aftalen. De store udledere skal træde i karakter med meget mere ambitiøse reduktionsmål for udledninger i 2030 i deres Nationalt Bestemte Bidrag i god tid før FN’s klimakonference i Glasgow til november.”


Selv om hovedparten af de repræsenterede lande ifølge rapporten øgede deres individuelle ambitionsniveau for reduktion af udledninger, betyder deres samlede indsats, at man blot vil opnå mindre end 1 procent af den krævede reduktion i 2030 i forhold til 2010-niveauet. Eller som den kommende formand for COP26 i Glasgow, Alok Sharma, siger i pressemeddelelsen fra FN’s Klimakontor:


”Vi må erkende, at vinduet for tiltag, der skal redde vor klode, lukker hurtigt.”

For at føje spot til skade viser tal fra IEA (International Energy Agency), at udledninger fra fossile brændstoffer steg støt i anden halvdel af 2020, fordi verdens store økonomier er begyndt at komme sig oven på COVID-19 krisen. Allerede i december 2020 var kulstof-udledningerne 2 procent højere end den samme måned året før.


Ifølge The Guardian sagde direktøren for IEA dr. Fatih Birol:


”Vi bringer den historiske mulighed for at gøre 2019 til det definitive toppunkt i de globale udledninger i fare. Hvis regeringerne ikke i løbet af de kommende få måneder får de rigtige beslutninger om ren energi på plads, kan vi meget vel stå med den sædvanlige kulstof-intensive business-as-usual-adfærd igen. Det står i skærende kontrast til de ambitiøse forpligtelser, som den ene regering efter den anden har lovet.”


Og ja, heriblandt den danske regering, der med sin klimaindsats vil nå et mål om at reducere de samlede udledninger i Danmark med 70 procent i 2030.


Klimarådet, der er et uafhængigt ekspertorgan, som er sat i verden, for at fremme den uvildige rådgivning om klimaindsatsen til klima-, energi- og forsyningsministeren, har netop offentliggjort en rapport om regeringens klimamål. Rapporten er fuldstændig klar i sin 116 sider lange kritik af regeringens klimaplan – den nuværende klimaindsats vil kun sikre en reduktion i 2030 på 54 procent.


Som følge af kritikken har Informations klimajournalist Jørgen Steen Nielsen stillet klimaminister Dan Jørgensen følgende spørgsmål:


– Regeringen siger, den har anskueliggjort vejen til de 70 pct., Klimarådet siger, at det har I ikke. Anerkender du Klimarådets afgørelse?


Vi mener jo, vi har anskueliggjort det, men der hvor jeg godt kan følge rådet, er, når de siger, at der er behov for at blive mere og mere konkret. Der er jeg helt enig i, at vi til stadighed skal blive mere konkrete.”


”Når man sætter sig selv et mål, der er så ambitiøst, at ingen – heller ikke Klimarådet – kan pege på, hvordan man kan nå det, så er der jo ikke mulighed for at lave en meget præcis og detaljeret plan meget hurtigt i denne proces for, hvordan man når helt i mål. Det, der er opgaven, er at få lavet en plan, der anskueliggør det.”


Goddag mand, økseskaft.