07-02 IPCC's beregninger af havstigninger er for lave

IPCC's beregninger af havstigninger er for lave

07/02-2021

På trods af det meget alvorlige emne er klimaforskere ikke nødvendigvis dødbidere, som undgår enhver form for social adspredelse.


Under overskriften ”Don’t climate bet against the house” på bloggen realclimate.org fortæller klimaforsker Gavin Schmidt historien om, hvordan klimaforskere i de seneste årtier har vundet det ene væddemål efter det andet på forskellige aspekter af den globale opvarmning – naturligvis hovedsageligt over klimabenægtere med mere eller mindre kulørt baggrund.


Måske burde jeg også have indgået væddemål om havstigninger. Jeg har efterhånden skrevet adskillige blog-indlæg om, at officielle tal på kommende stigninger i havniveauet, for eksempel fra IPCC, er alt for lavt sat. Ikke fordi jeg på nogen måde har en faglig baggrund om emnet, men udelukkende fordi min omfattende læsning om klimaændringer har givet mig en vis indsigt i, hvilke forskere jeg kan læne mine holdninger op ad – for eksempel dr. James E. Hansen, blandt andet når det drejer sig om havstigninger.

Videnskabelige forudsigelser om størrelsen af de globale havstigninger vokser for tiden med stadig kortere mellemrum, og det sker næsten udelukkende som følge af forbedrede og mere nøjagtige klimamodeller.


Den seneste videnskabelige artikel om emnet er til og med skrevet af to danske forskere, Aslak Grinsted og Jens Hesselbjerg Christensen fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, og er den 2. februar i år offentliggjort i Ocean Science under titlen ”The transient sensitivity of sea level rise”.


De seneste evalueringer fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) siger ifølge de to forskere, at det er usandsynligt, at havniveauet vil stige mere end 1,1 meter i løbet af de næste 80 år, men at de vil stige yderligere efter år 2100. Og den forudsigelse vil ifølge IPCC holde selv under store fremtidige stigninger i de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser.


Det er forkert, siger Grinsted og Christensen. Deres undersøgelse viser, at der er et tæt på lineært forhold mellem de gennemsnitlige temperaturændringer over de sidste et hundrede år og den gennemsnitlige hastighed, hvormed havniveauet stiger.


Med andre ord betyder den fortsatte globale opvarmning som følge af de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser, at havniveauet vil blive ved med at stige i samme takt som opvarmningen. I øjeblikket er der en uoverensstemmelse mellem IPCC’s beregninger og de to forskeres beregninger på cirka plus 25 centimeter.


Til The Guardian siger Aslak Grinsted:


”Det er ikke den store nyhed, at vi tror, at de tidligere forudsigelser er for lavt sat. De modeller, man brugte til at bygge forudsigelser om havstigninger på, er i øjeblikket ikke følsomme nok. For at sige det ligeud, de rammer ikke målet, når vi sammenligner dem med den stigningshastighed i havniveauet, som vi ser, når vi sammenligner fremtidige scenarier med observationer tilbage i tiden.”


Mængden af historiske data var tidligere ofte begrænset, idet der for eksempel næsten ikke fandtes data om afsmeltningen fra Antarktis, før satellitobservationer blev tilgængelige i 1990’erne.


”I dag har vi bedre historiske data for den samlede stigning i havniveauet, hvilket i princippet tillader os at foretage test af det samlede puslespil af modeller,” siger Grinsted til The Guardian.


Selv i dag mangler forskerne dog viden om mange brikker i den del af puslespillet, som hedder Antarktis, og jeg vil vædde på, at vi i de kommende år vil se fremskrivninger af stigninger i det globale havniveau, der er mere på linje med de tal, som James Hansen og hans gruppe af klimaforskere er nået frem til ifølge ovenstående video.