07-04 Californien trues af endnu en omfattende tørke

Californien trues af endnu en omfattende tørke

Billede af Steve Buissinne fra Pixabay 

07/04-2021

Verdens femte største økonomi – den californiske – er endnu engang truet af en omfattende tørke den kommende sommer, og årsagen er klimaændringer som følge af de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser.


En ny videnskabelig undersøgelse offentliggjort i Geophysical Research Letters fortæller, at fem årtiers observationer af den daglige mængde nedbør i det vestlige USA viser, at ud over en omfattende opvarmning af regionen er nedbørsmængden faldet samtidig med, at mængden af nedbør, når den endelig falder, varierer i stadig større omfang i perioden fra 1976 til 2019. Derudover fandt forskerne, at det gennemsnitlige tidsrum uden nedbør i det sydvestlige USA er vokset over de sidste 45 år.


Tidligere i år fortalte endnu en videnskabelig undersøgelse i Geophysical Research Letters, at ankomsten af regntiden i Californien er blevet stadig mere forsinket siden 1960’erne. Forskernes analyse viser, at regntiden i dag starter 27 dage senere og konsekvensen er, at regntiden i staten er blevet afkortet. Årsagen er ifølge forskerne, at cirkulationsmønstret om sommeren over den nordlige del af Stillehavet er blevet forlænget til sidst i november.


I sidste uge bekendtgjorde myndighederne i Californien så ifølge The Guardian, at snedækket i Sierra Nevada-bjergene og i Cascades-bjergkæden er omkring 40 procent lavere end det gennemsnitlige niveau. Dermed er Californien afskåret fra at få fyldt sine grundvandsforsyninger op igen i år, ligesom floder, vandløb og reservoirer også kommer til at mangle vand.


Det er blot fire år siden statens sidste tørkekatastrofe, og eksperter er enige om, at Californien slet ikke er klar til endnu en omfattende tørke, der kan vare i månedsvis eller endda i årevis.


Allerede nu har statens vandressourcemyndigheder annonceret store nedskæringer i vandforsyningen fra de vandreservoirer og akvædukter, der normalt forsyner landbrug og byer. Da statens enorme landbrugsindustri står for en fjerdedel af USA’s forsyning af fødevare, men bruger 80 procent af Californiens vandressourcer, vil situationen få konsekvenser for hele USA.


Da statens sidste store tørke ramte fra 2012 til 2016, tørrede mange private brønde ud. Der er stadig lokalsamfund, der får deres vand leveret med tankvogne, og huse, der har store vandbeholdere stående. De reserver af grundvand, som millioner af husholdninger er afhængige af til drikkevand, madlavning og bad, er i nogle tilfælde endnu ikke kommet sig.


Samtidig advarer forskerne om, at tørken vil give anledning til voldsommere og mere ødelæggende naturbrande i den vestlige del af USA. Det er blot et år siden, at Californien oplevede de værste naturbrande nogensinde, som kostede 31 mennesker livet og nedbrændte mere end 10.000 bygninger.


Klimaforsker Daniel Swain fra University of California og Nature Conservancy siger til The Guardian:


”Dette år vil sandsynligvis medføre endnu flere store brande. Der er faktisk ingen tegn på bedring i horisonten.”