07-05 Jordens gletsjere forsvinder

Jordens gletsjere forsvinder

07/05-2021

Klodens smeltende gletsjere har været meget i fokus den sidste uge. Baggrunden er to nye forskningsartikler, der har givet anledning til overskrifter som ’Den hastighed, hvormed verdens gletsjere smelter, er blevet fordoblet på 20 år’ og ’Tilbagetrækkende gletsjere får floder til at forsvinde pludseligt’.


Den første overskrift er foranlediget af en videnskabelig undersøgelse i Nature fra en gruppe europæiske forskere, der fortæller, at de på baggrund af historiske satellitdata har lavet et øjebliksbillede af hele verdens samlede landbaserede ismasse – med undtagelse af isen i Antarktis og i Grønland.


På baggrund af dette øjebliksbillede begyndte de at måle indvirkningen af den menneskeskabte globale opvarmning på isen i bjergmassiver som Alperne, Hindu Kush, Andesbjergene, Himalaya og bjergene i Alaska.


Resultaterne viste, at ikke blot smelter isen, men afsmeltningen var accelereret brat i de sidste 20 år og er i dag dobbelt så stor som ved afslutningen på det 20. århundrede. Det har betydet, at mere end en femtedel af den hidtidige globale havniveaustigning i dette århundrede stammer fra de smeltende gletsjere.


Til The Guardian siger hovedforfatter på undersøgelsen Romain Hugonnet fra University of Toulouse, at undersøgelsens resultater er en indtrængende advarsel:


”Det kan være svært for folk i almindelighed at forstå, hvorfor gletsjere er så vigtige, da de ligger så fjernt, men de påvirker mange ting i det globale vandkredsløb – blandt andet den regionale hydrologi. Og når ændringerne sker for hurtigt, kan det føre til forandringer eller sammenbrud af økosystemer længere nede i landskabet.”


Netop det forhold er emnet for den anden videnskabelig undersøgelse om de svindende gletsjeres indvirkning på verdens floder.


Som den første undersøgelse også påviste, smelter gletsjerne hurtigst i områder omkring den arktiske cirkel, da den globale opvarmning her er mere end dobbelt så stor som i resten af verden.


Forskerne bag den anden undersøgelse, som blev offentliggjort i ScienceDirect, så på de ændringer, som tilbagetrækningen af Grand Plateau-gletsjeren i det sydlige Alaska vil betyde for Alsek-floden og det omgivende landskab.


Grand Plateau-gletsjeren har hidtil fungeret som en dæmning for Alsek-floden, der udspringer i St. Elias-bjergene i Canada og flyder sydpå ind i Alaska, hvor den løber ud i Stillehavet gennem en kanal i Dry Bay.


Da Grand Plateau-gletsjeren trækker sig tilbage med 10 meter om året, blotlægges nye potentielle flodsenge, og forskerne forudsiger, at Alsek-floden i løbet af de næste 30 år vil opgive sit nuværende udløb og i stedet løbe gennem en nærliggende nationalpark – en udvikling, som forskerne kalder flod-pirateri.


Fænomenet er set før. Miljøforsker Carmen Wong fra Parks Canada siger ifølge The Guardian, at hun i 2016 netop blev vidne til et flod-pirateri, som på blot få dage udløste en voldsom landskabsomvæltning.


”Det tørlagde et flodløb og sendte vandet ind i en nærliggende flod, som løb ud i et helt andet hav.”

Der er mange ukendte konsekvenser i den anledning som for eksempel indvirkningen på ørreder og laks, som altid svømmer op ad de samme floder til deres naturlige gydepladser, sagde Wong.


Et andet eksempel fandt sted i Island i 2009, hvor den gletsjer, der forsynede floden Skeiðará med vand, trak sig så meget tilbage, at landets længste bro på 900 meter pludselig stod på tørlagt land.


Hovedforfatter på undersøgelsen Michael G. Loso forudsiger, at sådanne begivenheder vil blive stadig mere almindelige i bjergrige områder med gletsjere. Han er imidlertid ikke så bekymret for lokale økosystemer, der ifølge ham nok skal klare sig. Når det drejer sig om lokalsamfund, der måske i århundreder har bygget en tilværelse op omkring disse floder, kan situationen naturligvis blive langt alvorligere.