11-01 Politisk kaos og klimakaos

Politisk kaos og klimakaos

Billedet stammer fra det materiale af billeder og videoklip, som det er lykkedes at skrabe sammen i forsøget på at finde de skyldige bag angrebet på The Capitol - ud over Trump: https://capitol-hill-riots.s3.us-east-1.wasabisys.com/directory.html

11/01-2021

En ny videnskabelig undersøgelse offentliggjort i Nature Climate Change forudser, at verdens storbyer i løbet af de næste 80 år kan blive mere end 4 ºC varmere.


I dag optager verdens byer blot tre procent af Jordens overflade, men mere end halvdelen af verdens befolkning lever i bymæssig bebyggelse. På mindre end 30 år forventes det tal at vokse til 70 procent.


Allerede i dag er byer varmere end de omgivende områder som følge af den såkaldte bymæssige varmeø-effekt. Den skyldes, at beboelse, butikker og industri ligger tæt sammen, hvilket bevirker, at spildvarme fra dagligdagens mange aktiviteter ikke kan slippe væk, men ophobes mellem husene.


I forvejen udgør hedebølger en betydelig sundhedsrisiko for byernes befolkninger, og de forventes at blive hyppigere i fremtiden. Derudover viser forskning, at hedebølger sættes i forbindelse med voldelig og aggressiv adfærd og et større indtag af alkohol og stoffer. Og den største opvarmning i byerne vil finde sted på den nordlige halvkugle.


Klimaændringer er simpelthen lig med kaos. Ikke blot kan vi forvente kraftigere orkaner, flere voldsomme naturbrande og mere ekstreme oversvømmelser og tørker, men med voksende befolkninger i byerne bliver det uundgåeligt, at vold og politisk uro vil vokse i fremtiden – især når uligheden i befolkningerne samtidig vokser, som det for eksempel er tilfældet i USA.


Angrebet på parlamentsbygningen – The Capitol – for nogle dage siden er ingen tilfældighed, mener Brian Kahn, som skrev en klumme på Gizmodo i torsdags med overskriften ’The Climate Crisis Will Be Steroids for Fascism’.


Der er et klart sammenfald mellem de folk, der benægter præsidentvalgets resultat og de, der benægter klimakrisen, men selv om de benægter klimakrisen, er de parat til at udnytte den, skriver Brian Kahn. Derfor skal der ikke megen fantasi til at forestille sig, hvad der vil ske, når naturbrande eller storme rammer områder, der hovedsageligt bebos af sorte, brune eller oprindelige folk, siger han.


Vi så det, da en mand gik amok i en Walmart og dræbte indvandrere, fordi de efter hans mening belastede miljøet. Ligeledes så vi det efter Hurricane Katrina, der ramte New Orleans. Her benyttede hvide ekstremister situationen til ustraffet at skyde sorte indbyggere, skriver Kahn.


Angrebet på Kongressen i onsdags blev begået af white supremacists, neonazister og andre ekstremister opildnet af en skruppelløs præsident bragt til magten af lige så skruppelløse folk blandt republikanerne – og 73 millioner amerikanere, som stemte på Trump til valget.


Det sidste er måske det mest bekymrende. De samme ekstreme grupper har nemlig eksisteret i USA længe før Trump, men har nu for alvor fået vind i sejlene. Brian Kahn kalder dem økofacister, men i virkeligheden drejer det sig måske snarere om, at uligheden i det amerikanske samfund nu har nået bristepunktet samtidig med, at corona-pandemien yderligere har understreget forskellen på rige og fattige i USA.


Det klimakaos, der langsomt breder sig over kloden, vil blot yderligere forværre forholdet mellem dem, der har, og dem, der kommer til at betale – ikke kun i USA, men også i resten af verden.