12-09 Svag La Niña måske igen på vej

Svag La Niña måske igen på vej

12/09-2021

For andet år i træk er en svag La Niña måske under opbygning – i øjeblikket er sandsynligheden omkring 40 procent (se billedet herover).


El Niño (den varme fase) og La Niña (den kølige fase) er faser i et naturligt klimamønster (se klima forklaret), som strækker sig tværs over den tropiske del af Stillehavet, og som har stor global indflydelse på vejret. De to faser svinger frem og tilbage med cirka 2-7 års mellemrum. Tilsammen kaldes de ENSO (El Niño-Southern Oscillation).


I La Niña-fasen er overfladevindene over hele det tropiske Stillehav kraftigere end normalt, og det meste af den del af Stillehavet er køligere end gennemsnittet. Over Indonesien (hvor vandet stadig er varmt) stiger regnmængderne og aftager over den centrale del af Stillehavet (som er køligere).


I dag har de menneskeskabte klimaændringer en stigende indvirkning på de naturligt forekommende klimahændelser – især når det drejer sig om hedebølger og tørker og de medfølgende risici for naturbrande så vel som de rekordstore skybrud og oversvømmelser.


Generalsekretær for WMO (World Meteorological Organization) professor Petteri Taalas siger det således:


”Det er netop, hvad vi har set i de seneste måneder over næsten hele kloden med ødelæggende og tragiske følger. Klimaændringer øger alvorligheden og hyppigheden af katastrofer.”


På trods af La Niñas normalt afkølende indvirkning forventes temperaturerne over land i de kommende måneder september til november at ligge over gennemsnittet – især på den nordlige halvkugle, siger WMO.


Man forventer, at for store dele af Sydamerika syd for 30º S vil det betyde, at mængden af nedbør vil ligge under gennemsnittet, mens der nord for denne breddegrad vil være en nedbørsmængde, der ligger over det normale.


Man forudsiger også en nedbørsmængde under det normale for store dele af Middelhavsområdet, dele af den arabiske halvø og det centrale Asien. Ligeledes vil nedbøren være lavere end normalt i de sydlige områder af det centrale og østlige Afrika.


Over det indiske subkontinent, Australien og de østlige og sydøstlige områder af Asien forventer man en mulighed for mere nedbør end normalt. De nordligste dele af Asien, Sydamerika nord for 15º S og for de ækvatoriale dele af den indonesiske øgruppe og ind i det sydvestlige Stillehav til et område nordøst for New Zealand kan man ligeledes forvente mere nedbør end normalt.


I dele af det sydlige Stillehav tæt på og vest for datolinjen er der øget mulighed for, at forhold tørrere end normalt vil optræde, mens usædvanlig meget regn kan forventes for det vestlige og sydvestlige Stillehav. Over Caribien er der en moderat til kraftig indikation på, at mængden af nedbør vil være mindre end normalt, og at et øst-vestgående bånd af kraftigere nedbør vil optræde umiddelbart syd og nord for ækvator.


På baggrund af observationer af nedbøren i de seneste måneder tyder det på, at mere tørre forhold vil dominere i store dele af det centrale og sydlige Østafrika, og at de forhold vil dominere frem til december 2021. Det drejer sig især om Tanzania, Burundi, Rwanda, Kenya, det sydlige, centrale og nordvestlige Somalia, sydlige og sydøstlige Etiopien og kysten langs Det Røde Hav i det nordlige Eritrea.


Det er vigtigt at huske på, at selv om El Niño og La Niña (ENSO) er vigtige spillere i Jordens klimasystem, er der andre store klimaspillere at tage hensyn til. Det drejer sig for eksempel om NOA (North Atlantic Oscillation), AC (Arctic Oscillation) og IOD (Indian Ocean Dipole).


Stadig bedre computersystemer danner grundlaget for vejr- og klimaforudsigelser, men Jord-systemet er altså så kompliceret, at man langt fra er i mål med nøjagtige forudsigelser. Derfor skal ovenstående fremskrivninger også tages med et vist forbehold.


En joker, der fylder mere og mere i beregningerne, er de menneskeskabte klimaændringer, som takket være den hastighed hvormed de optræder, til stadighed overrasker forskerne.