13-04 Antarktiske ishylder under pres

Antarktiske ishylder under pres

Image Credit: NASA/Operation IceBridge/Michael Studinger

13/04-2021

Ishylderne omkring Antarktis er de propper, der forhindrer kontinentets mange gletsjere i at sende enorme mængder is ud i det omkringliggende hav med store stigninger i det globale havniveau til følge.


Ishylder er gigantiske flydende platforme af is, der dannes der, hvor den kontinentale is møder havet. De er til stede omkring Grønland, i det nordlige Canada og langs den russiske del af Arktis, men langt hovedparten befinder sig rundt om det antarktiske kontinent.


Ishylder består af lag af is med nyfalden sne på overfladen. Det er denne sne, der i årenes løb trykkes sammen og danner lag, der er mest kompakte i bunden og porøse foroven. I sommerperioden dannes der smeltevand på overfladen, som siver ned og fryser til is igen.


Hvis afsmeltningen hvert år er større end mængden af frisk sne, bliver det løse lag i toppen til fast is, når kulden vender tilbage. Næste sommer kan smeltevandet ikke synke ned og samler sig så i smeltevandssøer oven på ishylden. Herfra trænger det ned gennem revner i den faste is.


Vandet får revnerne til at udvide sig, og i sidste ende trænger vandet ned til bunden af ishylden, hvorefter ishylden bryder sammen (hydrokrakkelering). Den udvikling, som skyldes den igangværende globale opvarmning, var sandsynligvis medvirkende til sammenbruddet af Larsen B-ishylden (se videoen foroven).


Den Antarktiske Halvø har mistet mere end halvdelen af sine ishylder, hvilket har betydet, at omkring 25 procent af hele istabet fra Antarktis i øjeblikket optræder der.


I en ny videnskabelig undersøgelse offentliggjort i Geophysical Research Letters, brugte de to forskere E. Gilbert og C. Kittel fra University of Reading de nyeste modelteknikker til at forudsige de antarktiske ishylders sårbarhed overfor hydrokrakkelering ved en global opvarmning på henholdsvis 1,5 ºC, 2 ºC og 4 ºC.


En global opvarmning på mindst 4 ºC er netop, hvad klimaforskere forudsiger vil ske i løbet af de næste 80 år, og den nye undersøgelse fortæller, at i så fald er mindst fire ishylder – heriblandt to på Den Antarktiske Halvø – i risiko for at bryde sammen med en efterfølgende stigning i havniveauet på mange centimeter til følge.


Til The Guardian siger Ella Gilbert:


”Hvis temperaturerne fortsætter med at stige med den nuværende hastighed kan vi miste endnu flere antarktiske ishylder i de kommende årtier. En begrænsning af opvarmningen vil ikke blot være godt for Antarktis – bevarelse af ishylder betyder en mindre stigning af det globale havniveau, og det kommer alle til gavn.”