14-01 Læsestof i en corona-tid

Læsestof i en corona-tid

Figure 1. Summary of major environmental-change categories expressed as a percentage change relative to the baseline given in the text. Red indicates the percentage of the category that is damaged, lost, or otherwise affected, whereas blue indicates the percentage that is intact, remaining, or otherwise unaffected. Superscript numbers indicate the following references: 1IPBES, 2019; 2Halpern et al., 2015; 3Krumhansl et al., 2016; 4Waycott et al., 2009; 5Díaz et al., 2019; 6Christensen et al., 2014; 7Frieler et al., 2013; 8Erb et al., 2018; 9Davidson, 2014; 10Grill et al., 2019; 11WWF, 2020; 12Bar-On et al., 2018; 13Antonelli et al., 2020; 14Mora et al., 2011.

14/01-2021

Og her troede vi, at 2020 var et helveds-år, hvorfra det kun kan gå fremad, eller ...


I en netop offentliggjort artikel i Frontiers in Conservation Science siger et internationalt hold af forskere, at Jorden står over for en ”gruopvækkende fremtid med masseuddøen, faldende sundhedstilstand og ødelæggende klimakaos”.


Kloden er i en meget værre tilstand end de fleste mennesker – heriblandt mange forskere – ved, siger de 17 eksperter bag undersøgelsen. Omfanget af truslerne mod biosfæren og alle dens livsformer – heriblandt menneskeheden – er faktisk så stor, at det er svært at fatte selv for velinformerede eksperter, siger de i rapporten.


Folk erkender simpelthen ikke, hvor stort problemet er på grund af forsinkelsen mellem ødelæggelser af naturen og de indvirkninger, som disse begivenheder har, siger forskerne. Folk i almindelighed har svært ved at fatte vigtigheden af disse tab på trods af den igangværende nedbrydning af selve den menneskelige civilisations orden.


Mere end 150 videnskabelige undersøgelser er blevet gennemgået og danner baggrund for den foreliggende rapport. Derudover har forskerne set på det globale miljøs nuværende tilstand. I en artikel på The Conversation opregner tre af forskerne bag rapporten de vigtigste forhold:


● en halvering af vegetationens biomasse siden landbrugsrevolutionen for cirka 11.000 år siden. Samlet set har mennesket forandret næsten to tredjedele af Jordens landoverflade


● cirka 1300 dokumenterede artsudryddelser har fundet sted i de sidste 500 år, og mange flere er ikke engang blevet registreret. Mere generelt er dyrearters populationsstørrelser faldet med mere end to tredjedele i løbet af de sidste 50 år, hvilket indikerer, at flere udryddelser er nært forestående


● globalt set er omkring en million plante- og dyrearter truet af udryddelse. Den samlede masse af vilde dyr udgør i dag mindre end en fjerdedel af den masse, der fandtes før mennesker begyndte at kolonisere kloden. Insekter forsvinder også hurtigt i mange regioner


● 85 procent af de globale vådområder er forsvundet på 300 år, og mere end 65 procent af havene er i en vis udstrækning kompromitteret af mennesker


● en halvering af levende koraller på revene er sket på mindre end 200 år, og en nedgang i udstrækningen af søgræs med 10 procent pr. årti har fundet sted over det sidste århundred. Omkring 40 procent af kelp-skovene har oplevet en nedgang i rigelighed, og antallet af store rovfisk er mindre end 30 procent i forhold til for et århundred siden.


Forskerne påpeger også, som det fremgik af forrige blog-indlæg, at større befolkningstæthed – for eksempel i de voksende byer – fremmer overbefolkning, ledighed, mangel på boliger og nedbrydning af infrastrukturer. Det giver anledning til konflikter, som kan føre til oprør, terrorisme og krig.


Undersøgelsen når også frem til, at politiske strategier globalt set slet ikke adresserer disse eksistentielle trusler. De nødvendige tiltag vanskeliggøres af kortsigtede interesser og et økonomisk system, der koncentrerer rigdomme hos få individer.


Det er således slet ikke overraskende for mig, at forskerne når frem til de samme konklusioner, som flere og flere af os anser for den eneste farbare vej, hvis vi skal gøre et forsøg på at undgå den frygtelige fremtid, der venter:


● opgivelse af målet om endeløs økonomisk vækst


● afdække produkters sande omkostninger og aktiviteter ved at tvinge de, der ødelægger miljøet til at betale for dets genoprettelse for eksempel gennem en kulstofskat


● hurtig afskaffelse af fossile brændstoffer


● regulering af markeder ved at indskrænke monopolisering og begrænsning af virksomheders upassende indflydelse på politik


● dæmme op for selskabers lobbyvirksomhed over for politikere


● uddanne og styrke kvinders indflydelse over hele kloden – heriblandt give dem kontrol med familieplanlægning.


De 17 eksperter har også en opsang til deres kolleger. Forskere må ikke skjule de overvældende udfordringer, som venter forude. I stedet skal de sige tingene, som de er. Alt andet er i bedste fald vildledende og i værste fald potentielt dødbringende for menneskelig virkelyst.


Og jeg siger gerne tingene, som de er – for 30 år siden kunne ’den eneste farbare vej’ måske have gjort en forskel. I dag er det uigenkaldeligt for sent – dog er jeg ikke ekspert.