14-04 Udledning af drivhusgasser er rekordhøj

Udledning af drivhusgasser er rekordhøj

14/04-2021

I sidste måned fremgik det af en analyse fra Global Carbon Project (se blog-indlæg: 16/03-2021), at udledningerne af CO2 i 2020 lå cirka 7 procent under 2019-niveauet, og årsagen skulle være den globale nedgang i økonomiske aktiviteter i forbindelse med COVID-19 pandemien.


Analysen var forkert!


I dag siger National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), som er en af verdens førende forskningsinstitutioner, at den globale stigning i CO2-niveauet i 2020 blev det femte højeste, man har målt.


Til og med siger NOAA, at hvis der ikke havde været en nedgang i økonomien som følge af COVID-19, ville CO2-niveauet have været det højeste, man har målt i de 63 år, NOAA har lavet optegnelser.


Samtidig viser en foreløbig analyse fra NOAA, at udledningerne af metan, som er til stede i atmosfæren i langt mindre mængder end CO2, men som er en 28 gange kraftigere drivhusgas, steg med 14,7 ppb (parts per billion) i 2020. Det er den største årlige stigning siden systematiske målinger begyndte i 1983.


Foreløbige analyser peger på, at denne metan sandsynligvis stammer fra biologiske kilder som vådområder eller kvægdrift frem for kilder som produktion og brug af for eksempel olie og gas.


Ifølge én teori er årsagen, at temperaturstigninger og stigende nedbørsmængder i mange tropiske regioner betyder, at mere metan frigives netop fra vådområder, men også fra afgrøder og vegetation. I så fald er der tale om et ”tipping point”, der optræder, når for eksempel en opvarmningshændelse fremmer og forstærker andre processer, der giver anledning til endnu større opvarmning.


Forskerne beskriver den bratte stigning i metan-udledningerne som overraskende og alarmerende. Eller som professor i Earth Science Euan Nisbet fra Royal Holloway University i Storbritannien kort og klart siger til Financial Times ifølge Climate News Network:


”Det er faktisk meget skræmmende.”