14-08 Lækket udkast til 3. delrapport er offentliggjort

Lækket udkast til 3. delrapport fra IPCC

'Thousands of people were forced to flee Thrakomakedones, a suburb of the Greek capital, after strong winds spread wildfires that burned down homes.

Subscribe to Guardian News on YouTube ► http://bit.ly/guardianwiressub

14. august

Den uafhængige spanske online publikation CTXT har offentliggjort et lækket udkast til den tredje delrapport fra IPCC’s sjette vurderingsrapport (AR6). Første del udkom den 9. august.


Ifølge The Guardian er tredje del planlagt til at blive offentliggjort i marts 2022, men en lille gruppe forskere besluttede imidlertid at lække udkastet via den spanske afdeling af Scientist Rebellion, der er en underafdeling af Extinction Rebellion.


Journalist Juan Bordera, som stod bag artiklen på CTXT, siger til The Guardian, at årsagen til lækket er, at nogle af forskerne bag udkastet er bekymret for, at deres konklusioner vil blive nedtonet inden delrapportens offentliggørelse i 2022. Samtlige 193 lande bag den samlede rapport har nemlig hver især lov til at kræve ændringer i ordlyden i den del, der hedder ”summary for policymakers”.


Det, som denne gruppe forskere ønsker offentliggjort, hvis vi skal prøve at undgå et klimamæssigt kollaps, er følgende konklusion på deres forskningsresultater:


● De globale udledninger af drivhusgasser skal toppe i løbet af de næste 4 år


● Kul- og gasfyrede kraftværker skal lukke i løbet af det kommende årti


● Livsstils- og adfærdsændringer skal gennemføres


Rapporten understreger, at de livsstilsændringer, der vil være nødvendige især i de rige lande og blandt verdens rigeste, er for eksempel, at unødvendig opvarmning eller nedkøling af beboelser må ophøre, at der gås og cykles meget mere, at man skærer kraftigt ned på flyture og at man nedbringer brugen af energislugende apparater. Ifølge forskerne vil det bidrage med betydelige – og nødvendige – reduktioner i udledningerne.


Igen må man fastslå, at ingen af de forudsætninger, som delrapporten kræver for i det mindste at sikre en global opvarmning på højst 2 ºC, vil kunne nås.


Alene i 2019 blev der på verdensplan solgt 100 millioner nye køretøjer, og i sidste måned accepterede USA færdiggørelsen af Nord Stream 2, som skal føre naturgas fra Rusland til Tyskland. Bygningen af de nye gasfyrede kraftværker i Tyskland sikre, at naturgassen, som er et fossilt brændstof, vil blive anvendt i de næste 30 år.


Med Biden som præsident i USA er situationen ikke spor bedre end under Trump, når det gælder klimakrisen. For eksempel har det amerikanske indenrigsministerium siden januar godkendt omkring 2.500 tilladelser til nye boringer efter olie og til fracking på statsejede jorder og land ejet af oprindelige folk. Og projekter, som Trump støttede på trods af stor lokal modstand, bliver også ført videre af Biden-regeringen – blandt andet olieledningen Line 3 og tilladelser til boringer efter olie i Alaska.


Staterne Washington og Oregon er nu ramt af den anden store hedebølge i år med temperaturer i Portland på 39 ºC torsdag og forventede temperaturer fredag på 36 ºC i Seattle, mens Yakima i den sydlige del af staten Washington samme dag kan nå 40 ºC.


I Middelhavsregionen er hundredvis af naturbrande i gang som følge af denne sommers hedebølger og mere ekstremt vejr er på vej med meget høje temperaturer i dele af Frankrig og Spanien. I Grækenland har den alvorligste hedebølge i årtier antændt naturbrande, som indtil nu har afbrændt mere end 100.000 hektar skov- og landbrugsarealer (se video foroven).


På den nordlige halvkugle har de omfattende naturbrande betydet, at der fra den 1. juni til den 8. august er blevet udledt 1,2 milliarder tons CO2 til atmosfæren, oplyser Copernicus Atmosphere Monitoring Service and Information til Information. Det svarer til et helt års udledninger fra Australien, Brasilien og Frankrig tilsammen.


Man skal virkelig være jubeloptimist for at finde noget som helst positivt i AR6-rapporterne fra IPCC.