17-02 Vandmangel i Californien

Vandmangel i Californien

17/02-2021

En ny videnskabelig undersøgelse offentliggjort i Geophysical Research Letters om Californiens hydrologi har analyseret data om de sidste seks årtiers nedbør i staten, og resultaterne viser, at nedbørsmængden om efteråret allerede aftager som følge af klimaændringer.


Californien er kendt for sine milde, våde vintre og varme, tørre somre – et klima, man i Europa kender fra Middelhavslandene og i øvrigt oplever i Sydafrika, det centrale Chile og det sydvestlige Australien. Samfundsmæssigt set har vandmangel i disse områder altid givet anledning til bekymring.


De menneskeskabte udledninger af drivhusgasser og en deraf følgende generel udtørring af subtropiske områder betyder i dag, at en mere alvorlig vandmangel i lande med Middelhavslignende klimaer nu finder sted.


I Californien, hvor nedbørssæsonen normalt starter i begyndelsen af november, er sæsonen i dag forsinket med 27 dage i forhold til i 1960’erne, og, siger forskerne, den regn, der så falder, er nu koncentreret til månederne Januar og februar. Og den udvikling vil fortsætte i takt med den globale opvarmning.


Situationen i Californien skyldes en række forhold, som kontrollerer nedbøren langs den amerikanske vestkyst. Især finder undersøgelsen beviser for en stor ændring i cirkulationsmønstret over det nordlige Stillehav i løbet af de seneste årtier. Først og fremmest ser man et vedholdende højtryk hen over det nordøstlige Stillehav, og et cirkulationsmønster om sommeren, som fortsætter ind i november, hvilket forhindrer nedbørssæsonen i at komme i gang.


Selv om disse ændringer giver mere regn til staterne Washington og Oregon, er det en ringe trøst for Californien, der med disse resultater kan se frem til, at de naturbrande, som Californien har oplevet de seneste år, vil blive endnu værre i fremtiden.


Alene sidste år satte naturbrandene i Californien adskillige foruroligende rekorder, idet fem af de seks største naturbrande, der nogensinde er registreret i staten, fandt sted i 2020. Dusinvis af mennesker mistede livet, og tusindvis af bygninger brændte ned.


I det nordlige Californien dækkede naturbrandene i løbet af august 2020 mere end 400.000 hektar, hvilket hævede klassificeringen fra ”mega-naturbrand” til ”giga-naturbrand” – en betegnelse, som ikke i nyere tid har været anvendt i staten.


Ifølge den nye undersøgelse betyder en endnu længere periode uden regn, at der vil forekomme flere sammenfald mellem sæsonen med naturbrande og tilstrømningen af Santa Ana-vinde, som om efteråret bringer varm og tør luft frem til Californien. Disse vinde kan forstærke ilden under naturbrande og øge risikoen for, at brandene kommer ud af kontrol sent på året.


En længere periode uden nedbør i Californien vil også betyde, at man får brug for bedre planer til at styre vandressourcer og energiproduktion, idet mindre nedbør betyder mere kunstvanding til afgrøder i en stat, som allerede er plaget af vandmangel.


Selvom undersøgelsen ikke direkte kan bekræfte en sammenhæng med de menneskeskabte klimaændringer, er resultaterne i overensstemmelse med de klimamodeller, der har forudsagt, at efteråret i Californien i fremtiden vil blive mere tørt under et varmere klima.