18-06 Havstigninger truer EU-land

Havstigninger truer EU-land

18/06-2021

G7-topmødet i Cornwall sidste weekend om tiltag mod klimakrisen sluttede uden resultater, der giver anledning til håb for fremtiden. De løfter, der kom på bordet, var stort set en gentagelse af allerede eksisterende løfter.


Op til mødet udkom en analyse, som fortæller, at et af de EU-lande, som ikke var blandt mødedeltagerne, i de kommende årtier vil blive udsat for havstigninger, der vil true landets finansielle stabilitet.


Det skyldes lån til husejere og virksomheder, som allerede i dag ligger i områder, der er særlig udsat for oversvømmelser, og det er ikke småbeløb, der er tale om. I dag drejer det sig om lån for 7 milliarder dollars, som finansielle institutioner har i klemme, men beløbet forventes at stige til 32 milliarder dollars i løbet af de kommende 50 til 80 år, hvis det mest ekstreme klimascenarie udspiller sig – og det er præcis det, der ligger i kortene.


Ødelæggelserne fra oversvømmelser vil gøre det ekstremt vanskeligt for ikke at sige umuligt at få hentet disse penge ind igen, og dermed vil der være en betydelig risiko for, at de involverede kreditinstitutioner vil gå konkurs. Hele det finansielle systems integritet kan i så fald være truet, fortæller analysen fra landets centralbank.


I centralbankens analyse siger man også, at forekomsten af oversvømmelser i landet er stigende. Alene i perioden 1991 til 2017 var der mere end 40 tilfælde af stormfloder, der førte til oversvømmelser.


Ifølge banken er det som udgangspunkt husejere og virksomhedsejere med ejendomme i de oversvømmelsestruede områder, som skal betale omkostningerne ved ødelæggelserne. Det bliver dyrt, da områder omkring landtes hovedstads ifølge analysen er blandt de mest udsatte.


Analysen fra Nationalbanken kan læses her, for ja, det er Danmark.