19-03 Grønland uden iskappe

Grønland uden iskappe

Maps of Greenland show the speed of the ice sheet as it flows (left) and the landscape hidden beneath it (right). BedMachine v3; Copernicus Climate Change Service (C3S)

19/03-2021

Den boreale nåleskov dækkede området. Vintre var lange og kolde og snedækket holdt længe. Somrene var korte, men relativt varme. Moser som almindelig kærmos og levermosplanter dækkede store områder, og nåleskove var domineret af arter som gran, ædelgran, fyr og lærk, mens løvtræer som birk, pil og poppel også forekom.


I dag ved forskerne med sikkerhed, at landskabet i Grønland så sådan ud i varme klimaperioder for millioner af år siden. Med andre ord ved man nu, at Grønland i perioder har været stort set uden den iskappe, der i dag dækker det meste af landskabet, og årsagen til den nye viden er indholdet af en glemt flyttekasse i en fryser i Rødovre.


På en hemmelig amerikansk militærbase – Camp Century – begyndte et hold forskere i 1963 at bore ned gennem den grønlandske iskappe. Stykke for stykke trak de en cirka 10 centimeter tyk og knapt halvanden kilometer lang iskerne op, og til aller sidstfulgte 4 meter frossen jord.


Iskernen fortalte en historie om Jordens klima, mens den frosne jord blev undersøgt overfladisk, sat til side og glemt – for så cirka halvtreds år senere at dukke op i en dansk fryser. Det var held i uheld, for i 1960’erne havde man slet ikke de laboratorieteknikker til rådighed, som findes i dag.


Nu har et hold forskere, heriblandt Dorthe Dahl-Jensen og Jørgen P. Steffensen fra Københavns Universitet, så offentlig en videnskabelig artikel om resultaterne af deres undersøgelse af disse jordprøver i det videnskabelige tidsskrift PNAS. Se videoen:

Til KU-nyheder siger Dorthe Dahl-Jensen, at isen ikke vil holde til de temperaturstigninger, som flere klimamodeller spår vil komme henover de næste 100 år.


”Hvis worst case-scenarierne bliver til virkelighed, vil isen i Grønland og dele af isen i Antarktis smelte, hvilket vil kunne give havvandsstigning på op mod 70 meter. Det vil dog tage lang tid så heldigvis kan vi stadig nå at gøre noget ved det og undgå de helt store stigninger – det er et spørgsmål om vilje.”


I en artikel på The Coversation siger to af forskerne bag undersøgelsen, Andrew Christ og Paul Bierman, at alene tabet af den grønlandske iskappe vil være katastrofalt for menneskeheden. Den smeltede is vil hæve det globale havniveauet med mere end 4 meter.


Omkring 40 procent af Jordens befolkning lever mindre end 40 kilometer fra en kystlinje, og 600 millioner mennesker lever blot 10 meter fra det nuværende havniveau. Det vl betyde, at mange samfund må flytte – klimaflygtninge vil blive endnu mere almindelige, og kostbar infrastruktur må opgives.


Allerede i dag har stigende havniveau betydet stadigt flere oversvømmelse efter storme, hvilket koster hundrede milliarder dollars i ødelæggelser hvert år.