21-06 Tørke

Tørke

21/06-2021

Torsdag den 17. juni i år fik vi den varmeste dag så tidligt på året i 53 år, og natten til den 18. juni fik vi den tidligst registreret tropenat, der er blevet målt i Danmark. Et af stederne var Bornholm, hvor data ved hammerodde går tilbage til 1874. Her skal man 104 år tilbage for at finde en varmere juni nat – og hedebølgen fortsætter lidt endnu med mere end 30 ºC mange steder i landet.


Alting er større i USA, siger man – også når det gælder vejret. Onsdag den 16. juni – to dage inde i en stegende hedebølge, der har ramt det vestlige USA – steg temperaturen i Las Vegas til 46,6 ºC, hvilket er ny rekord for så varmt vejr så tidligt på året.


Man er således tilbøjelig til at tro forskerne fra NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) og NASA, når de i en fælles undersøgelse offentliggjort i Geophysical Research Letters er nået frem til, at Jordens energi-ubalance næsten er fordoblet i løbet af perioden fra 2005 til 2019 – Jorden bliver varmere.


Jordens klima bestemmes af en skrøbelig balance mellem, hvor meget af Solens radiative energi der absorberes i atmosfæren og ved jordoverfladen, og hvor meget termisk infrarød stråling der sendes tilbage til rummet. En positiv energi-ubalance betyder, at Jord-systemet ophober energi, som gør kloden varmere.


Ifølge undersøgelsen skyldes fordoblingen af ubalancen dels en stigning i mængden af drivhusgasser som følge af menneskelige aktiviteter, og dels en stigning i mængden af vanddamp i atmosfæren (en varmere atmosfære kan indeholde mere vanddamp), som opfanger mere af den udgående langbølget stråling, hvilket bidrager yderligere til Jordens energi-ubalance.


Samtidig er der sket et skift i PDO (Pacific Decadal Oscillation) fra en kold fase til en varm fase. PDO er et cyklisk fænomen i Stillehavet, som blandt andet har stor indflydelse på havets overfladetemperatur.


Derfor er det først og fremmest det vestlige USA, som i øjeblikket rammes af en voldsom hedebølge, der på samme tid har slået hundredvis af varmerekorder, har forværret en historisk tørke og har gjort landskabet til en krudttønde, som vil nære de ekstreme naturbrande, som vil ramme denne sommer og dette efterår.


I sidste uge offentliggjorde Proceedings of the National Academy of Sciences en videnskabelig artikel, der fortæller, at de subalpine skove i Rocky Mountain i dag udsættes for flere naturbrande end i de sidste 2.000 år. Og en fortsat opvarmning vil forstærke den udvikling, vi ser nu, med alvorlige konsekvenser for økosystemer og lokalsamfund.


En af forfatterne bag artiklen professor Bryan Shuman fra afdelinger for Geologi og Geofysik på University of Wyoming siger til Eurekalert:


”Resultaterne viser, at hvis naturbrandene fortsætter med at finde sted så ofte, som de gør nu, kan hvert eneste skovområde i regionen være nedbrændt i begyndelsen af det næste århundrede. Førhen ville det have taget 200 til 300 år om ikke længere for naturbrande at påvirke så stort et område.”

Til The Guardian siger docent i Jordsystemforskning Kathleen Johnson:


Den nuværende tørke er potentielt på vej til at blive den værste, vi har set i mindst 1.200 år. Og årsagen har direkte forbindelse til de menneskeskabte klimaændringer. Jo flere af disse ekstreme begivenheder vi ser hobe sig op i tæt rækkefølge – og ikke kun i det vestlige USA, men globalt – jo tydeligere forekommer det mig, at klimaændringer bliver uundgåelige. Og det føles i den grad overvældende og sørgeligt.”


FN har netop udsendt ’GAR Special Report on Drought 2021’, hvori det fremgår, at mindst 1,5 milliarder mennesker vil blive direkte berørt af tørke i løbet af de næste 80 år, og de økonomiske omkostninger over det tidsrum er beregnet til at udgøre 124 milliarder dollars. De reelle omkostninger vil dog sandsynligvis blive meget højere, da beregningerne ikke omfatter hovedparten af de konsekvenser, der rammer ulandene.


Den særlige repræsentant for reduktion af katastroferisici for FN’s generalsekretær Mami Mizutori siger til The Guardian:


Tørke er på vej til at blive den næste pandemi, og ingen vaccine kan kurere den. Det meste af verden skal leve med vandstress i løbet af de kommende år. Efterspørgsel vil overstige forsyninger i visse perioder. Tørke er en stor faktor i nedbrydningen af land og i faldet af udbytte fra vigtige afgrøder.”


Når regnen så kommer, falder den oftere og oftere som skybrud, der gør mere skade end gavn. Her på Bornholm venter vi netop på skybrud i de kommende timer, dagen efter at Nordbornholm registrerede den højeste dagtemperatur nogensinde målt på øen.