25-02 Omtale af Bill Gates' nye bog

Omtale af Bill Gates' nye bog

25/02-2021

Er der et enkelt område, hvor nyskabelser – hvis vi får gjort det rigtigt – måske kan redde os [fra klimakrisen]? lyder spørgsmålet til Bill Gates i et interview i The Guardian i anledning af hans nye bog ’How To Avoid A Climate Disaster: The Solutions We Have And The Breakthroughs We Need’.


Det grundlæggende svar er nej. Truslens omfang er så altomfattende, så krævende, når det gælder radikale ændringer på områder som transport, bygninger, industri, anvendelsen af land og politisk vilje, at ”der ikke findes et enkelt gennembrud, som kan løse alle disse ting”.


Og Bill Gates har også fuldstændig ret, når han i samme interview siger, at det er et langt mere kompliceret landskab, vi som individer skal prøve at agere i under klimakrisen. Derfor er det vigtigste, man som enkeltperson kan gøre, mener Gates, at tilegne sig viden om emnet, så man er i stand til at vurdere indvirkningen af forskellige løsninger. Det skulle forhåbentlig gøre os bedre i stand til at vælge de rigtige politikere til at føre den nødvendige klimapolitik.


Jeg har endnu ikke læst bogen, da jeg bestilte den via guardianbookshop.com, og ting ta’r tid – i hvert fald når man ikke længere er medlem af EU.


Jeg har læst andre steder, at han i bogen fremhæver Danmark som et eksempel på, hvordan politikere kan gøre en forskel, idet man her i landet indførte en ordning, der betød, at vindmølleejere fik ekstra betaling for den strøm, de leverede, hvilket lagde grunden til det danske vindmølleeventyr. Den fremsynethed med statsstøtte til klimavenlige tiltag i større målestok er tilsyneladende nu gået tabt.


Når man diskuterer den globale opvarmning med andre mennesker, hører man tit det modargument, at Jorden altid har skiftet mellem kolde og varme perioder, så hvorfor er det pludselig et problem?


Hvad folk i almindelighed ikke forstår, men som Bill Gates opdagede ifølge interviewet, er, at selv om Jorden under istider har været op til seks grader koldere end i dag og i andre perioder fire grader varmere, er det ikke nøgleproblemet.


Man er nødt til at forstå, at det er den hastighed, hvormed opvarmningen sker i dag, der er det alvorligste problem. Og årsagen til den opvarmning er den hastighed, hvormed opbygningen af CO2 sker. Evolutionen går så langsomt i forhold til opvarmningen, at biosfæren ikke kan følge med, siger han.


”Hvis det var sket over mange millioner år i stedet for blot 100 år, så kunne Jorden nå at tilpasse sig.”. Ligeledes chokerer det ham, ”at Antarktis indeholder så meget is, at det kan hæve havniveauet med mere end 35 meter – det er altså helt vildt.”


Han ved altså, hvad han taler om, så jeg ser frem til at læse mere om hans holdning til atomkraft, som jeg selv er tilhænger af. Han har angiveligt investeret i ny teknologi på det område, hvor fortidens fejl naturligvis ikke gentages. Det kan for eksempel være SMR (små modulære reaktorer).


De såkaldte grønne energikilder som sol og vind er slet ikke tilstrækkelige, hvis vi skal nå de to vigtigste mål for menneskeheden, nemlig at klimakrisen skal mildnes, og at udledningerne af CO2 skal bringes ned på nul senest i 2050, mener Bill Gates – og jeg.