26-06 Sådan ender det 2.0

Sådan ender det 2.0

Den globale opvarmning år for år fra 1901 til 2020

https://showyourstripes.info/

20/06-2021

Det er vist ikke sket før, at mit dybt pessimistiske syn på menneskehedens chancer for at overleve klimakrisen i den grad er blevet overhalet af virkeligheden, men det er præcis, hvad et lækket udkast til IPCC’s kommende klimarapport gør.


Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) forbereder i øjeblikket den rapport, som skal offentliggøres i forbindelse med klimakonferencen COP26 i Glasgow, der finder sted fra den 31. oktober til den 12. november i år – konferencen skulle oprindeligt være løbet af stablen sidste år, men blev aflyst på grund af COVID-19.


I modsætning til tidligere bliver rapporten denne gang offentliggjort i etaper i år og næste år, og allerede nu ved man, at hovedparten af rapporten ikke vil være klar til vurdering af beslutningstagerne på COP26.


Budskabet i det lækkede udkast er dog helt klart:


”Livet på Jorden kan komme sig oven på en drastisk klimaændring ved at udvikle nye arter og skabe nye økosystemer … menneskeheden kan ikke,” lyder det i dokumentet ifølge Agence France-Presse, som har modtaget det lækkede udkast.


Der er for så vidt intet nyt i dette udkast. Tidligere er IPCC blevet kritiseret for ikke at tage tilstrækkelig højde for overskridelser af tærskler i klimasystemet. Årsagen er, at disse tærskler er svære at forudsige og derfor endnu vanskeligere at kæde sammen, men det punkt ser nu ud til at have fået den plads hos forskerne bag IPCC, det fortjener.


IPCC-udkastet går ifølge Agence France-Presse i detaljer med mindst 12 tærskler, hvorom rapporten angiveligt slår fast:


”Det værste – det, som vil påvirke vore børns og børnebørns dagligdag langt mere end os – har vi endnu til gode.”


I mit blog-indlæg for 14 dage siden, ’Sådan ender det’, beskriver jeg de nyeste forskningsresultater, der netop underbygger udkastet fra IPCC. Professor Simon Lewis fra University College London har således fuldstændig ret, når han til The Guardian udtaler:


”Intet i IPCC-rapporten skulle komme som en overraskelse, da alle informationerne kommer fra den videnskabelige litteratur. Men når de sammenholdes, bliver det barske budskab fra IPCC, at stadig alvorligere hedebølger, naturbrande, oversvømmelser og tørker rammer os med frygtelige konsekvenser for mange lande. Oveni kommer uoprettelige ændringer – ofte kaldet ”tipping points” – hvor for eksempel høje temperaturer og tørker betyder, at dele af Amazonas-regnskoven ikke kan overleve. Disse tærskler kædes måske sammen som dominobrikker på række, lige før de falder.”


Jørgen Steen Nielsen fra information havde for et par dage siden en artikel, hvor han snakkede med den amerikanske klimaforsker Peter Kalmus fra Jet Propulsion Laboratory. Her påpeger Kalmus, at den globale opvarmning allerede ligger på omkring 1,2 ºC, og at temperaturstigningerne snart kan gøre visse regioner på kloden ubeboelige.


”Når den udvikling tager fart, vil vi se mennesker fra syd bevæge sig mod landene i nord i et omfang, som samfundssystemerne slet ikke kan klare. Her i USA har vi set 40 procent af befolkningen råbe ’byg den mur’ mod flygtningestrømmen sydfra – den polarisering vil blive langt alvorligere, når strømmen af klimaflygtninge starter,” siger han.


Og der er ikke tale om et ’hvis’, men et ’når’.


Klimaændringer vil fundamentalt omdanne livet på Jorden i de kommende årtier, ifølge det lækkede dokument, som altså er udarbejdet af førende klimaforskere fra hele verden – selv om det skulle lykkes menneskeheden at få styr på udledningen af drivhusgasser.


Udryddelse af arter, mere omfattende sygdomme, uudholdelig varme, sammenbrud af økosystemer, byer, der trues af stigende havniveau – disse og andre ødelæggende klimakatastrofer vil vokse i omfang og vil uundgåeligt blive smertende tydelige før de børn, der fødes i dag, når 30 års-alderen, står der i dokumentet fra IPCC.


Milliarder af mennesker i den fattige del af verden – og ikke mindst deres børn – oplever allerede i dag konsekvenserne af de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser i form af mangel på vand og mad. Og de mennesker har intet ansvar for klimakatastrofen.


Samtidig fortsætter den uhæmmede økonomiske vækst og det umådeholdende overforbrug i den rige del af verden – og efter corona-pandemien med voksende hastighed.


Og så står forældrene til børn i denne del af verden og er bekymret for, om de selv og deres børn skal blive overmandet af depression over klodens faktiske tilstand, mens de fortsætter det overforbrug, som er årsagen til klimakrisen. I den fattige del af verden kæmper forældre allerede hver eneste dag for deres børns overlevelse som følge af den samme klimakrise.


Stop hykleriet og fortæl jeres børn sandheden om, hvorfor de ikke længere kan forvente en fremtid, der kommer blot tilnærmelsesvis den, I selv har haft.

Opvarmningen i Danmark år for år fra 1901 til 2020

https://showyourstripes.info/