27-02 Klimakaos hvis AMOC går amok

Klimakaos hvis AMOC går amok

Diagram of the Gulf Stream system with the warm surface current and the cold deep current. The actual Gulf Stream off the US coast is a part of this more comprehensive circulation system. The color shading shows the measured temperature trend since the late 19th century. This diagram is based on Caesar et al., Nature 2018 and first appeared in the Washington Post.

27/02-2021

I Nordatlanten ligger drivkraften for en af klodens vigtige cirkulationssystemer for havstrømme kaldet Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). Cirkulationen opstår ved, at den varme Golfstrøm og dens forlængelse, den nordatlantiske strøm, afgiver varme ved fordampning på deres vej nordpå. Det øger vandets saltholdighed og gør det tungere.


Ved Grønland møder det kolde, ferske smeltevand fra indlandsisen denne havstrøm, og der dannes is, som yderligere øger saltholdigheden i vandet – is består af ferskvand – hvorved der skabes en kraftig nedsynkning. Den afkølede havstrøm bliver således til en kold dybhavsstrøm, der flyder den modsatte vej.

Undervejs varmes den kolde dybhavsstrøm op igen i henholdsvis Det Indiske Ocean og i Stillehavet og fortsætter turen tilbage som varme havstrømme – det globale transportbånd af havstrømme.


Det er enorme kræfter, som er i spil i det nordlige Atlanterhav. Cirkulationen flytter for tiden cirka 20 millioner kubikmeter vand i sekundet – det er næsten et hundrede gange den mængde vand, som strømmer gennem Amazonfloden. Samtidig foregår der en enorm varmetransport på mere end en million gigawatt.


Frigivelsen af varmen i Nordatlanten har stor indflydelse på vores klima, men siden 1980’erne har klimaforskere advaret om, at denne indstrømning af varme kan blive svækket eller helt ophøre som følge af den globale opvarmning.


En langvarig svækkelse af AMOC kan med andre ord føre til afkøling af det nordlige Atlanterhav på trods af den globale opvarmning – det har klimamodeller længe forudsagt. Ser man på data over havtemperaturer ved overfladen er Nordatlanten den eneste region i verden, der har undgået global opvarmning – faktisk er der sket en afkøling siden det 19. århundrede.


Nu viser en ny videnskabelig undersøgelse offentliggjort i Nature Geoscience, at svækkelsen af AMOC ikke har været større i de sidste 1000 år. I øjeblikket er svækkelsen målt til cirka 15 procent, men fortsætter den globale opvarmning, kan svækkelsen i løbet af de næste 80 år nå op på mellem 34 og 45 procent. I sidste ende kan det medføre, at transportsystemet af havstrømme bryder uigenkaldeligt sammen.


Klimaforsker og professor Stefan Rahmstorf fra Potsdam Institute for Climate Impact Research, som er medforfatter på den nye undersøgelse, siger til The Guardian:


”Vi risikerer at udløse [et tipping point] i dette århundrede, og at cirkulationen efterhånden vil gå i stå i løbet af det næste århundred. Det er ekstremt usandsynligt, at vi allerede har udløst det, men hvis vi ikke bremser den globale opvarmning, stiger sandsynligheden for, at vi vil udløse det. Konsekvenserne vil i så fald være så voldsomme, at selv en chance på 10 procent for, at vi vil udløse et sammenbrud, vil være en uacceptabel risiko.”


De store vejrsystemer vil ikke bryde helt sammen, hvis havcirkulationen bliver ustabil. Cirkulationen er tidligere bremset op – for eksempel ved afslutningen på den sidste istid – men vindsystemer som jetstrømmen spiller også en vigtig rolle. Det var for eksempel jetstrømmen som bragte ekstremt vejr til den nordlige halvkugle i de seneste uger, hvor især Texas blev ramt af usædvanligt koldt vintervejr.


Ud over at opvarmningen af Arktis sender store mængder smeltevand ud i Nordatlanten, påvirker opvarmningen nemlig også jetstrømmen, som svækkes og sender store bugtninger ned over kontinenterne, hvilket tillod kulde at strømme ind over Texas.


Andre steder tillod bugtningerne, at varme sydfra strømmede højere op mod nord end sædvanligt på denne årstid, som Danmark og Sverige oplevede det i de seneste dage, hvor temperaturen for eksempel i Kalmar i Sverige satte rekord for februar med en temperatur på 16,8 ºC torsdag den 25.


Hvis svækkelsen af AMOC fortsætter, er det imidlertid katastrofer af en helt anden størrelsesorden, der venter landene omkring Nordatlanten og resten af verden.


En tidligere videnskabelig undersøgelse har påvist, at en opbremsning af AMOC tilsyneladende udløste en global kuldeperiode for 13.000 år siden. Det forventes også, at Storbritannien vil blive ramt af flere storme, og at ødelæggende hedebølger og tørker vil hærge hele Europa.


På den anden side af Atlanterhavet vil svækkelsen af Golfstrømmen få havniveauet til at stige langs den amerikanske østkyst med potentielt katastrofale følger. Det skyldes, at Jordens rotation afleder havstrømme (og vejrsystemer) mod højre på den nordlige halvkugle og mod venstre på den sydlige halvkugle. Når Golfstrømmen sænker farten, svækkes denne effekt, og mere vand samler sig langs den amerikanske østkyst.


Karsten Haustein fra Climate Service Center i Tyskland, som ikke var en del af den nye undersøgelse, siger til The Guardian, at USA også kan risikere kraftigere hurricanes som følge af svækkelsen af Golfstrømmen.


”Selvom AMOC ikke står lige foran et kollaps, advarer forfatterne om, at havstrømmen kan blive ustabil mod slutningen af dette århundrede, hvis opvarmningen fortsætter med uformindsket styrke. Det har allerede øget risikoen for kraftigere hurricanes ved den amerikanske østkyst som følge af varmere havvand, så vel som potentielle ændringer af cirkulationsmønstre over Vesteuropa,” slutter han af.