27-03 Gammel skov optager ikke mere CO2

Gammel skov opsuger ikke mere CO2

27/03-2021

I 2008 bragte Nature en artikel om optaget af CO2 i gamle skove. Forskerne bag den videnskabelige undersøgelse var nået frem til, at selv meget gamle træer – 200 år eller mere – fortsætter med at suge store mængder CO2 ud af atmosfæren og dermed være en fortsat stor gevinst for nedbringelsen af CO2-niveauet i atmosfæren.


Forskerne konkluderede dengang, at gamle urørte skove, der er ældre end 200 år, i gennemsnit binder 2,4 tons kulstof pr. hektar om året, og at 1,3 ton heraf bindes i jorden under skoven, men det er forkert, fastslår forskere fra Københavns Universitet i en kommentar bragt i Nature.


De danske forskeres holdning underbygges af observationer fra Suserup Skov ved Sorø, som stort set har stået urørt i de sidste 100 år, og hvor de ældste træer er mere end 300 år gamle. Her konstaterede man, at der ikke skete et optag af CO2 af betydning. Samtidig siger forskerne, at binding af kulstof i jorden kræver tilførsel af kvælstof udefra i et bestemt mængdeforhold.


Til KU-nyheder siger Per Gundersen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet:


”Og så store mængder kvælstof, som det kræver for, at deres tal stemmer, findes ikke i de områder, som de undersøgte skove ligger i. Raten svarer til, at jordens kulstofindhold fordobles på 100 år, hvilket også er usandsynligt, når det har taget 10.000 år at opbygge det nuværende indhold. Derfor er det simpelthen ikke muligt, at der bindes så store mængder CO2 i jorden.”


Forskningsartiklen fra 2008 har ellers været citeret flittigt i de sidste to årtier, men viser sig altså nu at være baseret på forkerte forudsætninger. Dermed står man med endnu en potentiel kulstoflagring, som viser sig alligevel ikke at holde vand, hvilket blot øger klimakrisens alvor.


Det er dog vigtigt at påpege, at forskerne fra KU absolut ikke er modstander af urørt skov – tværtimod, siger Per Gundersen:


”Urørt skov spiller en nøglerolle for biodiversiteten. Men som klimavirkemiddel i et langt tidsperspektiv er det ikke et effektivt redskab. Den nuance er vigtig at få med, så debatten kan bygge på videnskabeligt underbyggede påstande, og således at politikken ikke bliver påvirket på et forkert grundlag.”