28-01 Isen smelter over hele Jorden

Isen smelter over hele Jorden

28/01-2021

Over hele Jorden smelter isen i rekordfart, konstaterer forskere i en netop offentliggjort videnskabelig artikel i The Cryosphere.


Iskapperne ved polerne indeholder mere end 99 procent af klodens ferskvand i form af is på landjorden, og selv et beskedent tab vil få havniveauet til at stige, siger forskerne i artiklens indledning.


Afsmeltning af isen foregår nu så hurtigt, at den er på højde med det værst tænkelige scenarie ifølge IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), der er den førende autoritet på området.


Med en kombination af satellitobservationer og computermodeller påviser forskerne, at Jorden alene mellem 1994 og 2017 har mistet 28 billioner tons is. Lidt over halvdelen af istabet (58 procent) er sket på den nordlige halvkugle og resten fra den sydlige halvkugle.


Det, der især bekymrer forskerne, er, at afsmeltningen accelererer med rekordfart, og at det er iskapperne i Grønland og Antarktis, der udviser den hurtigste afsmeltning.


Cirka halvdelen af det samlede istab stammer fra landjorden, og det bidrager direkte til det stigende globale havniveau. Alene i den undersøgte periode er havniveauet steget med 35 millimeter. Hovedforfatter på undersøgelsen, Thomas Slater fra University of Leeds, advarer om, at konsekvenserne vil kunne mærkes over hele Jorden, og siger ifølge The Guardian:


”Havstigninger i den størrelsesorden vil få meget alvorlige indvirkninger på kystnære samfund i løbet af dette århundrede.”


Det største tab af is stammer fra smeltende havis i de polare områder. Det forhold øger risikoen for en såkaldt feedback-mekanisme, da den reducerede albedo-effekt giver anledning til, at mængden af solstråling, der reflekteres tilbage til rummet fra havisen, falder, fordi den i stedet optages af det mørke hav. Et varmere hav øger den globale opvarmning yderligere.


Verdens gletsjere udviser det næststørste tab af is i perioden 1994 til 2017. Om det forhold siger medforfatter på undersøgelse Inès Otosaka fra University of Leeds til The Guardian:


”Ud over at bidrage til det gennemsnitlige globale havniveau er bjerggletsjere også kritiske for ferskvandsforsyningen til lokale samfund. Gletsjernes tilbagetrækning over hele verden er således af afgørende vigtighed både lokalt og på globalt plan.”


Selv om en lille del af istabet fra bjerggletsjere skyldes et igangværende istab siden ’den lille istid’, er der ingen tvivl om, at langt hovedparten af Jordens istab er en direkte konsekvens af klimaopvarmningen, slutter forskerne deres videnskabelige artikel og kalder i øvrigt deres resultater ”chokerende”.