31-07 Kystsikring i Danmark

Kystsikring i Danmark

Billede af Paul Brennan fra Pixabay 

31/07-2021

Lad os gøre det helt klart – Danmark har ikke længere råd til den luksus, at den rigere del af samfundet kan købe stykker af vores land til evige eje og bruge det som deres private sommerbolig.


I en verden, hvor alt for mange mennesker ikke har mulighed for at få en ordentlig bolig, og hvor den situation globalt set forværres dag for dag som følge af klimakrisen, er det en overdreven luksus at have to privatboliger til rådighed – også i Danmark.


Når disse mennesker, som ejer sommerboliger langs vore kyster, så føler deres luksus truet af stigende havniveau, mener de, at hele den danske befolkning skal være med til at betale for kystbeskyttelse af de sommerhusområder.


Den voksende klimakrise har været erkendt i mindst 30 år, og nedbrydning af de danske kyster som følge af voldsomt vejr har været kendt i århundreder, og så er man som ejer selv ansvarlig for en dårlig investering – uvidenhed er ingen undskyldning.


Man må dog medgive, at de forskellige folkevalgte regeringer i tidens løb bærer det overordnede ansvar for, at udstykning af sommerhusgrunde langs vore kyster overhovedet har været mulig. Sådanne tilladelser burde aldrig være givet.


Med forværringen af kysterosionen som følge af klimaforandringer foranlediget af de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser er det os alle sammen, der står med regningen for konsekvenserne. Derfor skal vi alle være med til at bestemme, hvordan man bedst og billigst prøver at klare de voksende problemer, som klimakrisen giver anledning til.


Forskerne ved allerede, at fast kystbeskyttelse som betondæmninger eller/og kampesten ikke er en brugbar løsning mod de stigende vandmasser. Den bedste løsning er naturens egen. Det betyder etablering af vådområder langs vandet, der kan optage og dæmpe oversvømmelserne og forhåbentlig sikre bygninger og infrastruktur længere inde i landet (se tidligere blog-indlæg om emnet).


Den naturlige konsekvens vil i så fald være ekspropriering af alle privatejede grunde langs de danske kyster. Det vil give en vis kompensation til de mange mennesker, som af skiftende regeringer er blevet lokket til en dårlig investering i disse grunde. Det vil også sikre, at den danske natur, som i øjeblikket blot udgør 8 procent af det samlede areal, forbedres betydeligt – til gavn for alle.


Økonomisk set vil det være langt den billigste løsning på længere sigt og således igen være til gavn for hele samfundet.